Email: *
Temat: *
Wiadomość: *
SlideBar
SlideBar

Email: *
Temat: *
Wiadomość: *

mod_form_rezerwacja


Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. informuje,
iż przeznaczyło do sprzedaży n/w pojazdy stanowiące własność Spółki.

Oferty na zakup pojazdów Spółki można składać w zamkniętych kopertach do dnia
11 czerwca 2018 r. do godz. 13:00 w Sekretariacie Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.,
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój – z dopiskiem „Oferta na zakup pojazdów Spółki”.

W celu zapoznania się ze stanem pojazdu, należy skontaktować się z Panem
Sławomirem Nogackim – Dział Transportu Ogólnego Spółki
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 14:00 – telefon wewnętrzny: 311, telefon komórkowy: 734 189 778.

Z uwagi na brak ofert w odpowiedzi na pierwsze ogłoszenie o sprzedaży, Spółka postanowiła obniżyć o 10% ceny wszystkich pojazdów, które w rezultacie przedstawiają się następująco:


1. Samochód ciężarowy Citroen C-15 1,9 D, nr rejestracyjny: TBU H703:

- rok produkcji 2001;
- przebieg: 272 002 km;
- dopuszczalna masa całk. – 1 545 kg;
- pojemność 1 868 cm3 ;
- cena 553,50 zł brutto (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt trzy 50/100).

2. Samochód osobowy Fiat Uno 45 Kat. MR’ 90, nr rejestracyjny: TBU 57SL:
-  rok produkcji 2001;
-  przebieg: 425 923 km;
-  dopuszczalna masa całk. - 1200 kg;
-  pojemność: 999 cm3;
-  cena 405,00 zł brutto (słownie złotych: czterysta pięć 00/100).

3. Samochód ciężarowy do 3,5 t Fiat 600 Van Kat. E4, nr rejestracyjny: TBU19MP:
-  rok produkcji 2007;
-  przebieg: 156 144 km;
-  dopuszczalna masa całk. - 1250 kg;
-  pojemność: 1108 cm3;
-  cena 2 970,00 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt 00/100).

4. Samochód ciężarowy do 3,5 t Fiat Seicento Van Kat. E4, nr rejestracyjny: TBU W927:
- rok produkcji 2003;
- przebieg: 287 864 km;
- dopuszczalna masa całk. - 1250 kg;
- pojemność: 1108 ccm3;
- cena 900,00 zł brutto (słownie złotych: dziewięćset 00/100).

5. Samochód ciężarowy do 3,5 t Fiat Seicento 600 Van Kat. E4, nr rejestracyjny: TBU T668:
-  rok produkcji 2003;
- przebieg: 253 232 km;
- dopuszczalna masa całk. - 1250 kg;
-  pojemność: 1108 cm3;
-  cena 1 530,00 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset trzydzieści 00/100).

6. Samochód ciężarowy do 3,5 t Fiat 600 Van Kat. E4, nr rejestracyjny: TBU 21MP:
-  rok produkcji 2007;
-  przebieg: 193 600 km;
-  dopuszczalna masa całk. - 1250 kg;
-  pojemność: 1108 cm3;
-  cena 2 790,00 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt 00/100).

7. Samochód osobowy SEAT Ibiza 1.9 SDI MR`02 6L, nr rejestracyjny: TBU T188:
-  rok produkcji 2003;
-  przebieg: 580 629 km;
-  dopuszczalna masa całk.: - 1585 kg;
-  pojemność: 1896 cm3;
-  cena 4 680,00 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt 00/100).

8. Samochód ciężarowy do 3,5 t Fiat 600 Van Kat. E4, nr rejestracyjny: TBU 22 MP:
- rok produkcji 2007;
- przebieg: 220 492 km;
- dopuszczalna masa całk. - 1250 kg;
- pojemność : 1108 cm3;
- cena 2 790,00 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt 00/100).

9. NAZWA MASZYNY: Wózek jezdniowy podnośnikowy, UDT 1207:
DANE TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE:
- producent: FUT Suchedniów;
- typ: Rak 1,25;
- rok produkcji: 1987;
- udźwig: 1250 kg;
- wysokość podnoszenia: 3400 mm;
- wskazania licznika: 2766 mth;
- Wózek jezdniowy napędzany silnikiem spalinowym wysokoprężnym z instalacją LPG;
- cena: 7 803,00 zł brutto (słownie złotych: siedem tysięcy osiemset trzy 00/100).


DOKUMENTY DO POBRANIA