Email: *
Temat: *
Wiadomość: *
SlideBar
SlideBar

Email: *
Temat: *
Wiadomość: *

mod_form_rezerwacja

P1010135

 

       W dn. 08.11.2018 r. UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A. podpisało z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL” Spółka Akcyjna umowę o wartości 6.850.708,32 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset osiem 32/100) na realizację zadania pod nazwą: „Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego” w ramach projektu pn. „Uzdrowiskowa Wieża Ciśnień” w ramach projektu nr: RPSW.07.02.00-26-0031/16 pt.: „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów, Działanie RPSW.07.02.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

P1010149a


Budynek nazywany Wieżą Ciśnień nie jest obecnie użytkowany od wielu lat, brak konserwacji i warunki atmosferyczne (w tym buski mikroklimat) odcisnęły na nim swoje piętno, wymaga więc kompletnego remontu i renowacji. Rewitalizacja jest częścią większego projektu, w ramach którego nadbudowane zostaną o jedną kondygnację Przychodnia Uzdrowiskowa, Oddziały II i III Zakładu Przyrodoleczniczego. Budynek Wieży Ciśnień jest obiektem zabytkowym, którego potencjał nie był dotychczas wykorzystywany. Realizacja projektu wpłynie z jednej strony na poprawę estetyki przestrzeni uzdrowiskowej, z drugiej zaś strony wykorzystany zostanie budynek z dużym komercyjnym potencjałem.

wizualizacja wieża ciśnień

 
W ramach zaplanowanych robót wykonana zostanie nadbudowa oraz przebudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na restaurację i punkt widokowy oraz wyposażenie budynku, w tym montaż instalacji do wytwarzania piwa.

ue