Email: *
Temat: *
Wiadomość: *
SlideBar
SlideBar

Email: *
Temat: *
Wiadomość: *

mod_form_rezerwacja

 

konkurs wzor

W związku z uruchomieniem połączenia kolejowego na trasie Kielce – Busko-Zdrój UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A. zaprasza podróżnych do wspólnej zabawy. Ogłaszamy konkurs w którym do wygrania będą nagrody-niespodzianki.

Począwszy od 29 czerwca do 01 września 2019 w każdym pierwszym sobotnim i niedzielnym pociągu o godz. 11.03 relacji Kielce - Busko-Zdrój na pasażerów czekał będzie jeden kupon konkursowy. W sumie przewidzianych zostało aż 20 kuponów (załączamy wzór).

Szczęśliwiec, który odnajdzie kupon, uda się do wskazanej na nim recepcji i prawidłowo odpowie na pytanie na temat naszego Uzdrowiska otrzyma nagrodę niespodziankę. Pierwsza nagroda niespodzianka będzie do wygrania już 29 czerwca w recepcji Sanatorium MARCONI. Szczegóły w załączonym regulaminie konkursu.

 

Regulamin konkursu POCIĄG DO ZDROJU.

1. Organizatorem konkursu pn. POCIĄG DO ZDROJU jest UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju, 28-100, ul. F. Rzewuskiego 1 przy współpracy z PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o.

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich podróżujących koleją z ważnym biletem na przejazd na trasie Kielce – Busko-Zdrój, w okresie 29.06-01.09.2019, w każdą sobotę i niedzielę kursem o godz. 11.03 z Kielc do Buska-Zdroju.

3. Podczas każdego z wyżej wymienionych kursów pociągu Kierownik Pociągu przed wejściem pasażerów do pociągu wykłada wewnątrz pociągu w jego części dostępnej dla pasażerów jeden kupon konkursowy.

4. Przez cały okres trwania konkursu wyłożonych zostanie 20 pojedynczych kuponów konkursowych  o numerach od 1/2019 do 20/2019. Każdy z kuponów jest zalaminowany, oznaczony numerem, datą, wskazany jest w nim obiekt należący do UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A. do którego należy się z posiadanym kuponem zgłosić. Na odwrocie kuponu widnieje pieczęć organizatora konkursu.

5. Kupon konkursowy ważny jest tylko jeden dzień do godz. 21.00, zgodnie z oznaczoną na nim datą.

6. Pasażer, który zgłosi się najdalej do godziny 21.00 do recepcji oznaczonego w kuponie obiektu z odnalezionym przez siebie w pociągu kuponem przekazuje kupon pracownikowi recepcji oraz okazuje bilet na odnośny przejazd. Pracownik recepcji odbiera kupon i oznacza go w sposób uniemożliwiający ponowne jego wykorzystanie.

7. Po wypełnieniu powyższych warunków osoba, która zgłosiła się z kuponem odpowiada na jedno zadane przez recepcjonistę pytanie dotyczące UZDROWISKA BUSKO-ZDRÓJ S.A. Prawidłowa odpowiedź oznacza wygraną.

8. Zwycięzca odbiera w recepcji nagrodę niespodziankę, co kwituje własnoręcznym podpisem. Wraz z nagrodą otrzymuje pakiet informacyjny o UZDROWISKU BUSKO-ZDRÓJ S.A.

9. Zwycięzca konkursu może zostać poproszony o wspólne zdjęcie przy recepcji lub przed obiektem, oraz o zgodę na wykorzystanie wizerunku przez UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A. do celów informacyjnych i promocyjnych Spółki w związku z konkursem POCIĄG DO ZDROJU. Odmowa zwycięzcy w zakresie zgody na wykorzystanie jego wizerunku nie ma wpływu na pozostałe zapisy niniejszego regulaminu.

10. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A. , pracownicy PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o. oraz obsługa kursu pociągu którego konkurs dotyczy.

Regulamin konkursu zatwierdzony przez Zarząd UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A dnia 25 czerwca 2019