Email: *
Temat: *
Wiadomość: *
SlideBar
SlideBar

Email: *
Temat: *
Wiadomość: *

mod_form_rezerwacja


Zachęcamy do korzystania z naszych kortów tenisowych.
Znajdują się one w Parku Zdrojowym.


 

Regulamin kortów tenisowych.

1. Korty udostępniane są do korzystania codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00.

2. Do dyspozycji gości są trzy odkryte korty o nawierzchni ceglanej.

3. Opłata za korzystanie z kortów tenisowych wynosi 10 zł / kort za pierwsze 1,5 godziny,
każda następna godzina wykupiona przez tego samego gracza podlega opłacie w wysokości
10 zł (w tym 8 % VAT).

4. Czas korzystania z kortów liczony jest od momentu wydania przez portiera klucza do bramy wejściowej na kort, do chwili jego zwrotu.

5. Wynajmującym, którzy nie opuszczą kortu po upływie wykupionego czasu gry, naliczana będzie opłata za dodatkową godzinę.

6. Sprzedaż biletów oraz rezerwacja kortów tenisowych odbywa się wyłącznie w Recepcji Sanatorium „Marconi”.

7. Wstęp na kort możliwy jest tylko w stroju i obuwiu do tenisa ziemnego, po okazaniu ważnego biletu.

8. W ramach wynajętego czasu na korcie mogą grać maksymalnie cztery osoby.

9. Korzystający z kortów zobowiązani są do zachowania czystości i porządku oraz do posprzątania / przesiatkowania / kortu po grze oraz podporządkowania się decyzjom obsługi.

10. Uporządkowanie nawierzchni kortu powinno odbywać się w ramach wynajętego czasu gry.

11. Osoba, która zarezerwowała kort na określoną godzinę, a nie korzystała z niego, jest zobowiązana do uiszczenia opłaty. Od sytuacji takiej zwalniają jedynie warunki atmosferyczne uniemożliwiające grę.

12. Osoba, która zarezerwowała kort, a nie uregulowała zobowiązań za zarezerwowane godziny, nie będzie miała możliwości rezerwacji oraz gry na korcie, do momentu całkowitego uregulowania zaległości.

13. Zabrania się wykorzystywania kortów do celów innych, aniżeli gra w tenisa.

14. Na kortach obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu i używania wulgarnych słów oraz gry bez koszulki.

15. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren kortów.

16. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo wyłącznie obsługa kortów.

17. W przypadku pogody uniemożliwiającej korzystanie z kortów (deszcz, zbyt mokra nawierzchnia) korty są nieczynne.

18. „Uzdrowisko Busko-Zdrój’ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie kortów, a także za rzeczy tam zagubione lub pozostawione przez korzystających.

19. Wszelkie skargi i wnioski należy składać w Recepcji Sanatorium „Marconi”.

20. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane są do pokrycia kosztów jego naprawy lub zakupu nowego sprzętu, jeżeli naprawa nie będzie możliwa.

21. Turnieje tenisowe organizowane na kortach odbywają się w oparciu o odrębne regulaminy.

22. Korzystanie z kortów tenisowych będących własnością „Uzdrowisko Busko-Zdrój’ S.A. jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.