Email: *
Temat: *
Wiadomość: *
SlideBar
SlideBar

Email: *
Temat: *
Wiadomość: *

mod_form_rezerwacja


ue

 

 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
realizowane przez Uzdrowisko Busko Zdrój S.A.

***
RPO WŚ 2014-2020 Działanie numer 1.2
Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Nazwa Projektu:
Opracowanie innowacyjnej technologii oczyszczania
wód pokąpielowych w Uzdrowisku Busko-Zdrój***
RPO WŚ 2014-2020 Działanie numer 7.1
Rozwój e-społeczeństwa
Nazwa Projektu:
Informatyzacja Placówek Medycznych
Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)***
RPO WŚ 2014-2020 Działanie numer 7.3
Infrastruktura zdrowotna

Nazwa Projektu:
Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna”
służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego
w chorobach układu krążenia***

RPO WŚ 2014-2020 Działanie numer 7.3
Infrastruktura zdrowotna
Nazwa Projektu:
Poprawa jakości usług medycznych w zakresie
rehabilitacji ogólnoustrojowej dla osób
ze schorzeniami narządu ruchu
i po leczeniu operacyjnym – ortopedycznym
w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka”
im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju
***
RPO WŚ 2014-2020 Działanie numer 8.2.1
Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu
rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej

Nazwa Projektu:
Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna dla mieszkańców
województwa świętokrzyskiego (RPZ Kardiologia)


***

RPO WŚ 2014-2020 Działanie numer 8.2.2
Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie
Nazwa Projektu:
Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania
i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2


***

RPO WŚ 2014-2020 Działanie numer 8.2.3
Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT
Nazwa Projektu:
Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania
i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 - ZIT