Email: *
Temat: *
Wiadomość: *
SlideBar
SlideBar

Email: *
Temat: *
Wiadomość: *

mod_form_rezerwacja

6 października 2011 roku w „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. otwarto zmodernizowany punkt żywienia w Szpitalu Uzdrowiskowym „Krystyna”.

Zadanie to jest jednym z wielu realizowanych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 „Inwestycje  w infrastrukturę ochrony zdrowia” Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

 

 

Otwarcia Punktu Żywienia w imieniu Instytucji Zarządzającej dokonali:

Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

i Marek Szczepanik – Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych.

 

Wykonawców reprezentowali Właściciele Firm wybranych w drodze przetargów publicznych:

       Andrzej Kostian wykonawca projektu „Modernizacja tj. przebudowa punktu żywienia Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” w Busku – Zdroju”

oraz Robert Dziedzic wykonawca projektu „Wyposażenie technologiczne punktu żywienia Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna”  w Busku – Zdroju”.

 

Beneficjenta środków reprezentował

Wojciech Legawiec

Prezes Zarządu „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A.

W uroczystości udział wzięli m.in. Pani Wicewojewoda Beata Oczkowicz, Przewodniczący Rady Powiatu  Krzysztof Gajek, Starosta buski  Jerzy Kolarz, , Wiceburmistrz Henryk Radosz, przedstawiciele Zarządu, pracownicy Spółki oraz ks. Dziekan Marek Podyma, który dokonał poświęcenia obiektu.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa  „Koncepcja Rozwoju Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. na lata 2011-2020”, która spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony przybyłych gości.  Otwarcie zmodernizowanego obiektu zakończył uroczysty obiad.