Email: *
Temat: *
Wiadomość: *
SlideBar
SlideBar

Email: *
Temat: *
Wiadomość: *

mod_form_rezerwacja

15 września 2011 roku w siedzibie Zarządu „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. podpisano umowę z Karpla Konsulting na aktualizację i uzupełnienie dokumentacji na „Modernizację pawilonu C oraz nadbudowę o jedną kondygnację Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” w Busku – Zdroju”.

Projekt współfinansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

 

W imieniu Spółki umowę podpisali: Wojciech Legawiec – Prezes Zarządu oraz Stanisław Czerwiec – Członek Zarządu Dyrektor ds. Handlowych, Karpla Konsulting – reprezentował Andrzej Wranka Prezes Zarządu