Email: *
Temat: *
Wiadomość: *
SlideBar
SlideBar

Email: *
Temat: *
Wiadomość: *

mod_form_rezerwacja

6 września 2011 roku w siedzibie Zarządu „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. podpisano umowę z Firmą Handlowo – Usługową „RD-Professional” na dostawy związane  z realizacją projektu pn. „Wyposażenie technologiczne punktu żywienia Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” w Busku – Zdroju.

Projekt współfinansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

 

W imieniu Spółki umowę podpisali: Wojciech Legawiec – Prezes Zarządu oraz Justyna Śliwińska – Członek Zarządu Dyrektor ds. Lecznictwa. Firmę „RD-Professional” reprezentował Właściciel Robert Dziedzic.