Email: *
Temat: *
Wiadomość: *
SlideBar
SlideBar

Email: *
Temat: *
Wiadomość: *

mod_form_rezerwacja

11 maja 2011 roku w siedzibie Zarządu „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo – Budowlanym DORBUD S.A. na roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Budowa nowego pawilonu Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” w Busku – Zdroju”.

Inwestycja współfinansowana będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

 

W imieniu Spółki umowę podpisali: Wojciech Legawiec – Prezes Zarządu oraz Stanisław Czerwiec – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych. Firmę DORBUD reprezentował Prezes Zarządu Tomasz Tworek.