Email: *
Temat: *
Wiadomość: *
SlideBar
SlideBar

Email: *
Temat: *
Wiadomość: *

mod_form_rezerwacja

W dniu 31 stycznia 2011 roku w siedzibie Zarządu „Uzdrowisko Busko–Zdrój” S.A. podpisano umowę z Firmą Handlowo – Usługową „KOSTIAN” Andrzej Kostian, na roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Modernizacja tj. przebudowa punktu żywienia Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna” w Busku – Zdroju”.

 

Inwestycja współfinansowana będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

 

Podczas podpisania umowy "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A. reprezentowali: Wojciech Legawiec - Prezes Zarządu oraz Justyna Śliwińska - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Lecznictwa. Firmę Handlowo-Usługową "KOSTIAN" reprezentował Andrzej Kostian.