Email: *
Temat: *
Wiadomość: *
SlideBar
SlideBar

Email: *
Temat: *
Wiadomość: *

mod_form_rezerwacja

ue-logo

W dniu 16.11.2010 r.  w Centrum Konferencyjnym w Sanatorium „Marconi” w Busku-Zdroju” została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem na realizację inwestycji, jakie przewidziano dla Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna”.

Podpisana umowa dotyczy dofinansowania Projektu pod nazwą „Budowa nowego pawilonu i modernizacja punktu żywienia Szpitala Uzdrowiskowego Krystyna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia”, Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

 

Województwo Świętokrzyskie jako Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013 reprezentowane było przez Marszałka Adama Jarubasa. Drugą stroną umowy był Beneficjent czyli „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. reprezentowane przez dwóch członków Zarządu Spółki: Wojciecha Legawca – Prezesa Zarządu oraz Justynę Śliwińską – Członka Zarządu, Dyrektora ds. Lecznictwa.

Całkowita wartość Projektu wynosi 13 199 847,00 zł w tym:
- wydatki kwalifikowane Projektu: 13 035 147,00 zł,
- dofinansowanie z UE: 6 134 340,18 zł tj. 47,06%,
- wkład własny stanowi kwotę: 6 900 806,82 zł tj. 52,94%.

 

 

Ze względu na zbliżający się okres zimowy realizacja inwestycji zacznie się od modernizacji punktu żywienia. Prace będą polegały na wymianie instalacji sanitarnych, elektrycznych, montażu klimatyzacji oraz dwóch wind towarowych. Przebudowane zostaną pomieszczenia tak aby dostosowane były do aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych i obecnych potrzeb. Modernizacja będzie polegała również na wyposażeniu punktu żywienia w nowoczesne urządzenia i naczynia kuchenne.

Po modernizacji będzie możliwość jednocześnie wydania posiłków dla 350 pacjentów. Przetargi na remont oraz dostawę sprzętu kuchennego zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku, natomiast planowane rozpoczęcie inwestycji to styczeń 2011. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2011 roku.

Drugi element inwestycji to rozbudowa Szpitala „Krystyna” o nowy pięciokondygnacyjny pawilon oznaczony - C1.
Powierzchnia użytkowa nowego pawilonu to 1.733,40 m2,
kubatura – 9.248,88 m2, powierzchnia zabudowy 568,09 m2.
Na poziomie przyziemia oraz parteru zlokalizowany zostanie zakład przyrodoleczniczy czyli baza zabiegowa wyposażona m.in.: w aparaty do krioterapii, magnetoterapii, elektroterapii, laseroterapii, światłolecznictwa, terapii ultradźwiękowej, masażu wibracyjnego, masażu mechanicznego Med-jet oraz rotor elektryczny do ćwiczeń biernych i czynnych. Szacuje się, że rocznie będzie się wykonywało 800 zabiegów na poszczególnych urządzeniach.

Na pozostałych trzech kondygnacjach będzie znajdować się 38 pokoi dla pacjentów - 30 pokoi dwuosobowych i 8 pokoi jednoosobowych. Łącznie będzie to 68 miejsc szpitalnych. Pokoje będą komfortowo wyposażone oraz posiadać łazienki, klimatyzację oraz dostęp do internetu. Nowo pozyskane miejsca planowane są dla pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych oraz neurologicznych. Ten etap realizacji inwestycji rozpocznie się na wiosnę 2011 roku, a zakończy w połowie 2013 roku.

 

Kolejną fazą Projektu na którą będzie dopiero podpisana umowaw ramach RPOWŚ 2007-2013 to przebudowa bazy hotelowej oraz nadbudowa o jedną kondygnację pawilonu „C” Szpitala Uzdrowiskowego „Krystyna”. Po zakończeniu tej inwestycji uzyska się 56 pokoi dwuosobowych czyli 112 miejsc szpitalnych.
Przybliżony koszt tej inwestycji będzie wynosił 6.265.000,00 zł, w tym udział środków unijnych będzie na poziomie 48%.
Dzięki tym inwestycją „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. zyska ponad 1000 miejsc noclegowych, ponadto podniesie jakość świadczonych usług uzdrowiskowych,zwiększy dostępność świadczeń dla pacjentów oraz stworzy nowe miejsca pracy.