Email: *
Temat: *
Wiadomość: *
SlideBar
SlideBar

Email: *
Temat: *
Wiadomość: *

mod_form_rezerwacja

 logoue

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska
i energetycznej” Osi 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.
Całkowita wartość projektu: 5.747.905,50 PLN,
środki europejskie: 2.324.523,97 PLN,
współfinansowanie: 410.210,11 PLN,
wkład własny Beneficjenta: 2.734.734,08 PLN


Realizacją projektu objęte zostały obiekty:


- Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny „Górka”. W ramach zadania wykonano m.in.: termomodernizację poddasza, wymieniono częściowo stolarkę okienną oraz drzwiową, ocieplono ściany fundamentowe, częściowo wymieniono instalację sanitarną, zamontowano instalację solarną.

-
Szpital Uzdrowiskowy „Krystyna” – Pawilon A i Oddział Kardiologii. Wykonano m.in.: ocieplenie elewacji oraz stropodachu, wymieniono grzejniki, zamontowano instalację solarną oraz przeprowadzono remont instalacji odgromowej.

- Budynek, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza pn. Kawiarnia Victoria. Wykonano m.in.: ocieplenie fundamentów, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono elewację i stropodach, wymieniono i częściowo wyremontowano instalację sanitarną oraz odgromową.

-
Sanatorium „Willa Zielona”. Wykonano m.in.: ocieplenie poddasza nieużytkowego, przeprowadzono częściową wymianę ślusarki aluminiowej, wyremontowano taras zewnętrzny.

- Zakład Przyrodoleczniczy Oddział II i III. Wykonano m.in.: docieplenie istniejących fundamentów oraz elewacji i stropów. W budynkach dokonano wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej, przeprowadzono remont instalacji odgromowej.
-
Zakład Przyrodoleczniczy Oddział IV wraz ze skrzydłem, w którym znajduje się Apteka oraz Laboratorium. Wykonano m.in.: docieplenie fundamentów i ocieplenie elewacji oraz stropu poddasza nieużytkowego. Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przeprowadzono remont i częściową wymianę instalacji sanitarnej i odgromowej.
- Archiwum zakładowe, gdzie w ramach projektu wykonano m.in.: ocieplenie fundamentów budynku, termomodernizacje stropodachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono elewację, wykonano instalacje: sanitarną i odgromową.

-
Budynek Zakładu Transportu Samochodowego. Wykonano m.in.: ocieplenie fundamentów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie elewacji i stropodachu oraz remont instalacji odgromowej.

-
Sanatorium „Marconi”. W obiekcie zrealizowano m.in.: remont instalacji c.o. i instalacji odgromowej, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie elewacji budynku.

-
Budynek tzw. Imosówka, na obszarze Parku Zdrojowego przy ul. Waryńskiego 1, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Według projektu wykonano w budynku m.in.: docieplenie fundamentów oraz poddasza, ocieplenie elewacji, termomodernizację ścian, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalację sanitarną i odgromową.

-
Sanatorium Uzdrowiskowe „Oblęgorek”. Wykonano m.in. instalację c.o. wraz z wymianą kotłów grzewczych a także ocieplenie poddasza nieużytkowego.

-
Sanatorium „Mikołaj”. Wykonano m.in.: ocieplenie poddasza nieużytkowego, remont instalacji odgromowej, wymieniono kocioł grzewczy.


dlarozwoju