Email: *
Temat: *
Wiadomość: *
SlideBar
SlideBar

Email: *
Temat: *
Wiadomość: *

mod_form_rezerwacja

ue-logo

W dniu 30.06.2013 r. został oddany do użytku nowo wybudowany pięciokondygnacyjny Pawilon C1. Obiekt powstał w ramach projektu„Budowa nowego pawilonu i modernizacja punktu żywieniaSzpitala Uzdrowiskowego Krystyna”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2007-2013 i budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 9.951.230,23 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 4.192.888,57 zł Wkład własny Beneficjenta: 5.578.341,66 zł


Na dwóch najniższych kondygnacjach zlokalizowano zakład przyrodoleczniczy, czyli część zabiegową (Balneologia oraz Fizykoterapia). Na trzech pozostałych piętrach znajduje się przestrzeń mieszkalna dla pacjentów. Powstało 37 komfortowych pokoi z łazienkami. Powierzchnia użytkowa nowego pawilonu to 2094,08 metrów kwadratowych. Wybudowanie i wyposażenie nowego pawilonu C1 podnosi jakość świadczonych usług oraz wprowadza jeszcze wyższy standard obsługi pacjentów. Kuracjusze przybywający do „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. zyskują większy komfort kuracji, możliwość skorzystania z najnowocześniejszego sprzętu rehabilitacyjnego oraz łatwiejszy dostęp
do świadczeń.