Pobieranie materiału do badań w godz. 7:20-9:00

Szczegółowych informacji udziela:
Przychodnia Uzdrowiskowa do godz. 14:30 pod nr telefonu 41 370 32 98

Bezpłatne skierowanie na badania powinno zawierać pieczęć poradni specjalistycznej oraz lekarza kierującego. Opłaty za badania prosimy uiszczać przed ich wykonaniem w kasie Przychodni Uzdrowiskowej przy ul. 1 Maja 14 (dział Planowania Zabiegów). Do badania należy zgłaszać się z numerem pesel. Wyniki badań można odebrać w dniu następnym w Przychodni Uzdrowiskowej.

Cennik badań

Lp. Wyszczególnienie Cena PLN
HEMATOLOGIA
1 OB. 15,00
2 Morfologia (7 par. + płytki) 17,00
3 Morfologia z rozmazem 22,00
4 Retikulocyty 22,00
5 Płytki krwi met. Nygarda 20,00
6 Leukocytoza (WBC) 15,00
7 Leukocytoza+rozmaz krwi obwodowej 27,00
KOAGULOLOGIA
8 Czas K – K (APTT) 17,00
9 Czas i wsk. Protromb. INR 16,00
10 Fibrynogen 19,00
11 D-dimery 47,00
BIOCHEMIA
12 Glukoza (cukier) 15,00
13 Profil cukrowy 26,00
14 Mocznik 15,00
15 Kreatynina 15,00
16 Bilirubina całkowita 15,00
17 Białko całkowite 15,00
18 Proteinogram (elektroforeza) 33,00
19 Lipidogram 38,00
20 Cholesterol całkowity 15,00
21 HDL – cholesterol 15,00
22 Trójglicerydy 15,00
23 Kwas moczowy w surowicy 15,00
24 Alfa-amylaza w surowicy (diastaza) 17,00
25 ASPAT 15,00
26 ALAT 15,00
27 ALP (fosfataza zasadowa) 16,00
28 CK – NAC (CPK) 20,00
29 GGT (GGTP) 20,00
30 Hemoglobina glikolizowana HbA1 38,00
31 Alkohol w surowicy 32,00
32 Bilirubina bezpośrednia 20,00
33 Glukoza na czczo 15,00
34 Glukoza po 120 min 26,00
35 Witamina B12 45,00
36 Witamina D 62,00
DIAGNOSTYKA ZAWAŁU SERCA
37 CK - MB 26,00
38 Troponina 36,00
JONY i RKZ
39 Elektrolity 17,00
40 Wapń 15,00
41 Fosforany 15,00
42 Magnez 15,00
43 Żelazo 20,00
BADANIA SEROLOGICZNE
44 ASO 19,00
45 RF 20,00
46 CRP 20,00
47 Odczyn Waaler’a Rose 19,00
48 Anty CCP 86,00
49 Przeciwciała przeciwjądrowe ANA 254,00
50 Przeciwciała przeciwjądrowe ANA1 254,00
51 Przeciwciała przeciwjądrowe ANA2 254,00
52 Seromukoid 31,00
BADANIA MOCZU
53 Mocz badanie ogólne 17,00
54 Mocz – cukier 17,00
55 Mocz – białko 17,00
56 Kwas moczowy w moczu 17,00
57 Kwas moczowy w DZM 23,00
58 Wapń w moczu 17,00
59 Wapń w DZM 23,00
60 Fosforany w moczu 17,00
61 Magnez w moczu 23,00
62 Magnez w DZM 23,00
63 Alfa-amylaza w moczu (diastaza) 17,00
64 Białko w DZM 13,00
BADANIA KAŁU
65 Kał na pasożyty 50,00
66 Kał – krew utajona 24,00
67 Kał – antygen Giardia lamblia EIA 35,00
68 Kał - Adenovirus 40,00
69 Kał - Norovirus 80,00
70 Kał - Clostridium dificille 110,00
71 Kał - Rotavirus 20,00
HORMONY PŁCIOWE
72 PRL (prolaktyna) 48,00
73 Progesteron 40,00
74 Testosteron 40,00
75 LH (luteina) 32,00
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
76 TSH 26,00
77 FT4 30,00
78 FT3 30,00
79 Anty TPO 44,00
80 Anty TG 44,00
MARKERY NOWOTWOROWE
81 PSA całkowite 38,00
82 PSA wolne 46,00
83 CEA 40,00
84 CA 125 40,00
85 CA 19-9 40,00
DIAGNOSTYKA INFEKCJI
86 RPR Syphilis Test (WR) 22,00
87 HIV 46,00
88 Anty HCV 46,00
89 Helicobacter Pylori IgG 46,00
90 Toksoplazmoza IgG 50,00
91 Toksoplazmoza IgM 50,00
92 Borelioza IgG 72,00
93 Borelioza IgM 72,00
94 Chlamydia trochomatis IGM 204,40
95 Chlamydia pneumoniae IGM 290,40
96 HBS AG 32,00
97 Anty HBS 44,00
IMMUNOCHEMIA - INNE
98 IgE całkowite 37,00
99 Ferrytyna 42,00
100 Parathormon 50,00
101 Beta HCG 72,00
BAKTERIOLOGIA
102 Posiew moczu 48,00
103 Antybiogram 52,00
104 Wymaz z nosa 35,00
105 Wymaz z gardła 35,00
SEROLOGIA
106 Grupa krwi 74,00
107 Przeglądowe badanie przeciwciał
(Odczyn Coombs’a)
62,00
BADANIA/ZABIEGI
108 Grupa krwi - badanie pojedyncze 75,00
109 Grupa krwi - badanie podwójne z wpisem 141,00
110 Przeglądowe badanie przeciwciał 68,00
111 BTA 68,00
USŁUGA - POBRANIE MATERIAŁU 10,00

Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video