Uzdrowiskowy Szpital KRYSTYNA i Sanatorium MARCONI zapraszają na dwutygodniowe Turnusy Rehabilitacyjne z dofinansowaniem przez PCPR, PFRON lub bez dofinansowania.

Posiadamy wpis do rejestru organizatorów turnusów wydany przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
Nr. OR/26/0003/22 ważny do dnia 1.12.2025 r.
Turnusy rehabilitacyjne usprawniająco - rekreacyjne organizowane są dla następujących grup osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- ze schorzeniami neurologicznymi,
- ze schorzeniami układu oddechowego,
- kobiety po mastektomii,


Sanatorium "Marconi"  OD/26/0001/23 ważny do dnia 31.12.2025 r.

Sanatorium "Krystyna" Nr OD/26/0004/22 ważny do dnia 04.12.2025 r.

TURNUS  REHABILITACYJNY obejmuje:
(pobyt od obiadu w niedzielę do obiadu w sobotę)

40 zabiegów w turnusie  jak niżej:

- 12 zabiegów podstawowych z naturalnych surowców uzdrowiskowych,
- 7 masaży,
- 10 zabiegów fizykoterapeutycznych, z wykluczeniem zabiegu kriosauny ogólnoustrojowej,
- 11 zabiegów kinezyterapii z grupy zabiegów: gimnastyka indywidualna, gimnastyka zbiorowa, basen rehabilitacyjny, ćwiczenia na atlasie,
- opiekę lekarską, całodobową opiekę pielęgniarską,
- zakwaterowanie w pokojach z łazienkami,
- całodzienne wyżywienie.

Możliwość dokupienia większej ilości zabiegów po ordynacji lekarza.

CENNIK DWUTYGODNIOWYCH TURNUSÓW 2024 (za osobę)

Ceny obowiązują od 15 kwietnia do 14 października.

L.p. Sanatorium MARCONI lub Szpital KRYSTYNA cena
1 Pokój 1 os. z łazienką 4600 zł
2 Miejsce w pok 2 os. z łazienką 4200 zł

 

Ceny obowiązują od 15 października do 14 kwietnia.

L.p. Sanatorium MARCONI lub Szpital KRYSTYNA cena
1 Pokój 1 os. z łazienką 4200 zł
2 Miejsce w pok 2 os. z łazienką 3800 zł

 

 

Dopłaty do pobytów za turnus od osoby:

- miejsce w pokoju o podwyższonym standardzie 400 zł
- pokój dwuosobowy do dyspozycji jednej osoby 450 zł


Terminy turnusów rehabilitacyjnych 2024r.

02.06-15.06
21.07-03.08
11.08-24.08
29.09-12.10
27.10-09.11
01.12-14.12
 

Rezerwacja - Turnus Rehabilitacyjny

tel. 41 370 38 00
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Warunki przyjęcia rezerwacji  TURNUS REHABILITACYJNY

1. Umowę uważa się za zawartą z chwilą uiszczenia przez Zamawiającego zadatku w wysokości 30% kosztów całej kuracji.

2. Zadatek, o którym mowa w pkt 1 winien zostać wpłacony na konto Uzdrowiska w terminie 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji, zaś w przypadku upływu tego okresu przedstawiona w potwierdzeniu rezerwacji przez Uzdrowisko oferta cenowa jak i czasookres pobytu mogą ulec zmianie, o czym Uzdrowisko niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego przedstawiając nową ofertę rezerwacji. Pozostałą kwotę zamawiający uiszcza w ciągu 2 dni od przyjazdu, nieuregulowanie pozostałej kwoty należności spowoduje brak ordynacji zabiegów na kolejne dni pobytu (akceptujemy karty płatnicze: VISA DEBETOWA, VISA KREDYTOWA, MASTER CARD -KREDYTOWA/OBCIĄŻENIOWA, MAESTRO).  W razie nie wpłacenia zadatku w ustalonym terminie rezerwacja zostanie anulowana.

3. Rezerwacja może być odwołana do 20 dnia przed terminem jej planowanego rozpoczęcia , wówczas otrzymany przez Uzdrowisko zadatek jest zwracany,  po potrąceniu 70,00 zł tytułem kosztów manipulacyjnych.

4. O zachowaniu terminów określonych wyżej decyduje data stempla pocztowego.

5. Odwołanie rezerwacji po upływie terminu określonego w pkt 3 powoduje utratę rezerwacji i całości uiszczonego zadatku z zastrzeżeniem pkt 6.

6. Zwrot uiszczonych kosztów kuracji, w tym zadatku może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych, zaakceptowanych przez Dyrektora ds. Lecznictwa po potrąceniu poniesionych przez Uzdrowisko kosztów manipulacyjnych w kwocie 70,00 zł, zaś w przypadku przerwania z tychże przyczyn trwającego turnusu, po potrąceniu kosztów osobodnia za zrealizowany pobyt. W razie sporu sprawę zwrotu zadatku rozstrzyga Prezes Zarządu Spółki.

7. Cena za turnus obejmuje:zakwaterowanie, wyżywienie (3 posiłki dziennie – bez kolacji w ostatnim dniu turnusu), koszt leczenia uzdrowiskowego (opiekę lekarską i pielęgniarską ,pakiet 40 zabiegów w tym:12 zabiegów z naturalnych surowców uzdrowiskowych, 7 masaży, 10 zabiegów fizykoterapeutycznych z  wykluczeniem zabiegu kriosauny ogólnoustrojowej ,11 zabiegów kinezyterapii z grupy zabiegów: gimnastyka indywidualna, zbiorowa, basen  rehabilitacyjny, ćwiczenia na atlasie  (możliwość dokupienia większej ilości zabiegów po ordynacji lekarza).

7.1 Przy sprzedaży usług w pełnym zakresie dla zamawiających, korzystających z leczenia pełnopłatnego począwszy od trzeciego pobytu ,ustalono rabat 5%, od czwartego – 6% , od siódmego - 7 %, od dziesiątego – 10%, od piętnastego – 15%.

Aby skorzystać z rabatu należy przy meldunku okazać karty informacyjne lub rachunki za pobyt.

Rabaty nie łączą się.

8. Do leczenia uzdrowiskowego wymagane są aktualne wyniki podstawowych badań lekarskich (OB, morfologia, RTG klatki piersiowej, mocz) i dotychczasowa dokumentacja medyczna. Na leczenie uzdrowiskowe zamawiający powinien zabezpieczyć sobie stale przyjmowane leki na cały czas trwania pobytu. Cena za pobyt nie obejmuje     dodatkowych badań i konsultacji, niezwiązanych z nagłym zachorowaniem podczas pobytu w  Uzdrowisku.

9. Cena kuracji może ulec zmianie, o czym Uzdrowisko niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.

10. W przypadku braku akceptacji nowej ceny Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zawiadamiając Uzdrowisko w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o podwyżce ceny.

11. W przypadku opóźnionego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu Zamawiający z innych przyczyn niż określone w  pkt 6, a leżących po stronie Zamawiającego,  otrzymuje zwrot 20% kosztu osobodnia.  

11.1 W przypadku niewykorzystanych zabiegów z powodu choroby Zamawiający otrzymuje zwrot 20% kosztu osobodnia.

12. Pobyt Zamawiającego na turnusie rozpoczyna się obiadem pierwszego dnia pobytu  i kończy obiadem  ostatniego dnia pobytu.

13. Uzdrowisko nie dokonuje zwrotów za niewykorzystane przez Zamawiającego wyżywienie i zabiegi.

14.  Nie dokonujemy rezerwacji na konkretny numer pokoju, tylko na określoną kategorię pokoju.

15. Obowiązuje zakaz przyjazdu ze zwierzętami.

16. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Uzdrowiska.

Istnieje możliwość stosowania diety indywidualnej za dodatkową opłatą.

W obiektach uzdrowiskowych dostępny internet bezprzewodowy.

Zgoda na podjazd pod Sanatorium Marconi na czas rozładunku i załadunku samochodu w dniu przyjazdu i wyjazdu na tyłach budynku.

*Przy przelewach zagranicznych uprzejmie prosimy o podanie przed numerem rachunku następującego kodu SWIFT banku: INGBPLPW


Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video