e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 41 370 33 08

Rehabilitacja neurologiczna to zespół zaplanowanych działań, które mają na celu poprawę sprawności i umożliwienie jak najlepszego, samodzielnego funkcjonowania pacjentów z rozmaitymi deficytami i chorobami neurologicznymi. Działania te obejmują m.in. fizjoterapię, psychoterapię czy konsultacje logopedyczne.

Wczesna rehabilitacja neurologiczna to niemal gwarancja poprawy sprawności funkcjonalnej. Stanowi to główną składową postępowania leczniczego w przypadku bardzo wielu różnych schorzeń. Do podstawowych wskazań zastosowania rehabilitacji neurologicznej, ćwiczeń należą:
- stan po operacji guza mózgu,
- stwardnienie rozsiane,
- stan po udarze mózgu,
- stan po urazie czaszkowo-mózgowym,
- polineuropatie,
- porażenie nerwu twarzowego typu Bella,
- mózgowe porażenie dziecięce,
- niepełnosprawności sprzężone,
- zespół Brown-Sequarda,
- rdzeniowy zanik mięśni (SMA).

Warunki przyjęcia do oddziału rehabilitacji neurologicznej wczesnej  stacjonarnej:
1.  w przypadku rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych, zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych oraz rehabilitacji przewlekłej ( pod warunkiem, że chorzy są już po przebytej rehabilitacji, w tym wyżej wymienionych grupach i wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych:
- przyjęcie ze skierowaniem z oddziału lub z kliniki,
- neurologii
- neurochirurgii,
- chirurgi ogólnej,
- ortopedii i traumatologii,
- chorób zakaźnych,
- chorób wewnętrznych po przeprowadzonej konsultacji neurologicznej.

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie  lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka.

Pacjent ubiegający się o rehabilitację neurologiczną powinien dostarczyć:
- skierowanie o kodzie 4306
- dokumentację medyczną z pobytu szpitalnego
- dokumentację medyczną z pobytu na rehabilitacji neurologicznej ( w przypadku rehabilitacji przewlekłej)
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  (jeśli pacjent takie posiada)

Ksero wyżej wymienionej dokumentacji medycznej  należy przesłać pocztą lub e-mail na adres : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej  Rehabilitacji „Krystyna”
ul. Rzewuskiego 3
28-100 Busko-Zdrój

Przyjęcia do oddziału odbywają się w trybie planowym, po wcześniejszym ustaleniu terminu, na podstawie kolejki pacjentów oczekujących oraz zakwalifikowaniu do rehabilitacji.


Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video