Terminy Pobytów Pełnopłatnych:

Zaczynamy w każdy poniedziałek z możliwością przyjazdu w niedzielę. Turnusy są wielokrotnością tygodnia (6 dni, 13 dni, 20 dni, itd.)

Warunki przyjęcia rezerwacji Pobytów Pełnopłatnych:

1.Umowę uważa się za zawartą z chwilą uiszczenia przez Zamawiającego zadatku w wysokości 30% kosztów całej kuracji.

2. Zadatek, o którym mowa w pkt 1 winien zostać wpłacony na konto Uzdrowiska w terminie 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji, zaś w przypadku upływu tego okresu przedstawiona  w potwierdzeniu rezerwacji przez Uzdrowisko oferta cenowa jak i czasookres pobytu mogą ulec zmianie, o czym Uzdrowisko niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego przedstawiając nową ofertę rezerwacji. Pozostałą kwotę zamawiający uiszcza w ciągu 2 dni od przyjazdu, nieuregulowanie pozostałej kwoty należności spowoduje brak ordynacji zabiegów na kolejne dni pobytu (akceptujemy karty płatnicze: VISA DEBETOWA, VISA KREDYTOWA, MASTER CARD -KREDYTOWA/OBCIĄŻENIOWA, MAESTRO). W razie nie wpłacenia zadatku w ustalonym terminie rezerwacja zostanie anulowana.

3. Rezerwacja może być odwołana do 20 dnia przed terminem jej planowanego rozpoczęcia, wówczas otrzymany przez Uzdrowisko zadatek jest zwracany, po potrąceniu 70,00 zł tytułem kosztów manipulacyjnych.

4. O zachowaniu terminów określonych wyżej decyduje data stempla pocztowego.

5. Odwołanie rezerwacji po upływie terminu określonego w pkt 3 powoduje utratę rezerwacji i całości uiszczonego zadatku z zastrzeżeniem pkt 6.

6. Zwrot uiszczonych kosztów kuracji, w tym zadatku może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych, zaakceptowanych przez Dyrektora ds. Lecznictwa po potrąceniu poniesionych przez Uzdrowisko kosztów manipulacyjnych w kwocie 70,00 zł, zaś w przypadku przerwania z tychże przyczyn trwającego turnusu, po potrąceniu kosztów osobodnia za zrealizowany pobyt. W razie sporu sprawę zwrotu zadatku rozstrzyga Prezes Zarządu Spółki.

7. Cena za osobodzień obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie (3 posiłki dziennie – bez kolacji w ostatnim dniu turnusu), opiekę lekarską, opiekę pielęgniarską , 4 rodzaje zabiegów dziennie (maksymalnie 2 zabiegi z grupy zabiegów bodźcowych oraz 2 masaże z grupy masaży). Zabiegi wydawane są od poniedziałku do soboty.  Za każdy dzień świąteczny pacjent otrzymuje 4 zabiegi z puli  zabiegów dodatkowych. Przy pobycie co najmniej 13 dniowym pacjent otrzymuje dodatkowo  4 zabiegi promocyjne w  tygodniu z puli zabiegów: muzykoterapia, platforma wibracyjna, ćwiczenia na rowerze treningowym,   ćwiczenia na bieżni treningowej, masaż z podczerwienią, tlenoterapia.
7.1 Przy sprzedaży usług w pełnym zakresie dla zamawiających, korzystających z leczenia pełnopłatnego począwszy od trzeciego pobytu ,ustalono rabat 5%, od czwartego – 6% , od siódmego - 7 %, od dziesiątego – 10%, od piętnastego – 15%.

Aby skorzystać z rabatu należy przy meldunku okazać karty informacyjne lub rachunki za pobyt.  Rabaty nie łączą się.

8. Do leczenia uzdrowiskowego wymagane są aktualne wyniki podstawowych badań lekarskich (OB, morfologia, mocz, EKG, RTG klatki piersiowej) i dotychczasowa dokumentacja medyczna. Na leczenie uzdrowiskowe zamawiający powinien zabezpieczyć sobie stale przyjmowane leki na cały czas trwania pobytu . Cena za pobyt nie obejmuje dodatkowych badań i konsultacji, niezwiązanych z nagłym zachorowaniem podczas pobytu w  Uzdrowisku. 

9. Cena kuracji może ulec zmianie, o czym Uzdrowisko niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.

10. W przypadku braku akceptacji nowej ceny Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zawiadamiając Uzdrowisko w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o podwyżce ceny.

11. W przypadku opóźnionego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu Zamawiający z innych przyczyn niż określone w  pkt 6, a leżących po stronie Zamawiającego,  otrzymuje zwrot 20 % kosztu osobodnia.
11.1 W przypadku niewykorzystanych zabiegów z powodu choroby przy pobycie leczniczym Zamawiający otrzymuje zwrot 20 % kosztu osobodnia.   

12. Pobyt Zamawiającego  rozpoczyna się śniadaniem pierwszego dnia pobytu, a kończy obiadem ostatniego dnia pobytu.

13. W przypadku przyjazdu Zamawiającego w przeddzień rozpoczęcia turnusu (tj. niedziela) po godzinie 18, nocleg jest bezpłatny, jednak pacjent nie otrzymuje kolacji.

14. Uzdrowisko nie dokonuje zwrotów za niewykorzystane przez Zamawiającego wyżywienie i zabiegi.

15. Nie dokonujemy rezerwacji na konkretny numer pokoju, tylko na określoną kategorię pokoju.

16. Obowiązuje zakaz przyjazdu ze zwierzętami.

17. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Uzdrowiska.

 

Istnieje możliwość stosowania diety indywidualnej za dodatkową opłatą.

W obiektach uzdrowiskowych dostępny internet bezprzewodowy.

Zgoda na podjazd pod Sanatorium Marconi na czas rozładunku i załadunku samochodu w dniu przyjazdu i wyjazdu na tyłach budynku.

Zapraszamy naszych Gości, pasjonatów wędkarstwa do odwiedzenia podczas pobytu w  „Uzdrowisku Busko-Zdrój” S.A  zbiornika wodnego Borowina. Szczegółowe informacje w recepcjach Sanatorium „Marconi” i „Krystyna” oraz na stronie internetowej www.ubz.pl 

*Przy przelewach zagranicznych uprzejmie prosimy o podanie przed numerem rachunku następującego kodu SWIFT  banku : INGBPLPW


Cennik Pobytów

Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video