Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. podpisało umowę z Firmą Budowlaną  „Anna-Bud” Sp. z o.o. na budowę nowoczesnego Zakładu Produkcji Wody Mineralnej „Buskowianka”, w imieniu zamawiającego Magdalena Konieczna - Różycka i Stanisław Grzesiak Członkowie Zarządu Spółki, a z ramienia wykonawcy Prezes Zarządu Jarosław Ziętal i Dyrektor do Spraw Realizacji Artur Nadrzewia. W  podpisaniu umowy uczestniczyli Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz zaproszeni goście i pracownicy.

Inwestycja zostanie wykonana w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z wyposażeniem w linie technologiczną. Wartość umowy wynosi brutto 27 853 000,00 zł.

Planowany termin realizacji inwestycji to 13 miesięcy, podczas których zostanie wykonane opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa budynku hali produkcyjnej z zapleczem szatniowo-socjalnym. Rozbudowana zostanie także hala już istniejąca w miejscowości Wełecz.

Zmodernizowany zostanie także plac manewrowy. Zadaniem wynikającym z umowy jest także dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej linii do napełniania butelek PET o wydajności maksymalnej 14.000 butelek na godzinę (referencyjna butelka 0,5 litra) wraz z urządzeniami pomocniczymi dla linii rozlewniczej tj. m.in. stacji mycia i dezynfekcji CIP, stacji uzdatniania wody mineralnej, sprężarkowni, zbiornikami buforowymi.

Jak podkreśla Zarząd Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.: inwestycja ta jest krokiem w przyszłość, który zwiększy moc produkcyjną, dając Spółce możliwość rozwoju oraz umocnienia marki „Buskowianka” na rynku.

Nowy Zakład Produkcyjny istotny jest także ze względów ekonomicznych. Nowoczesna linia produkcyjna obniży koszty produkcji, wpływając realnie na wzrost sprzedaży produktów.

Przeniesienie Zakładu Produkcji Buskowianki-Zdrój do miejscowości Wełecz pozwoli na wykorzystanie terenów po obecnie działającej linii produkcyjnej zgodnie z ich leczniczo-uzdrowiskowym przeznaczeniem. Będzie to stanowić w przyszłości impuls do rozwoju gałęzi lecznictwa w Uzdrowisku Busko-Zdrój S.A. – zaznaczają Członkowie Zarządu Magdalena Konieczna-Różycka i Stanisław Grzesiak.

Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video