„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA w okresie od 1.10.2018 r. do 30.06.2021 r. realizuje projekt pt.: „Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dla osób ze schorzeniami narządu ruchu i po leczeniu operacyjnym – ortopedycznym w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju”.

Wartość projektu: 2 777 554,75
Wydatki kwalifikowalne: 2 775 094,75
Wkład UE: 2 358 830,54
Wkład własny: 418 724,21

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości świadczenia usług medycznych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dla osób dorosłych ze schorzeniami narządu ruchu i po leczeniu operacyjnym – ortopedycznym w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno- Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju. W ramach projektu zaplanowano zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ogólnoustrojowej rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego "Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia" w ramach działania 7.3 "Infrastruktura społeczna i zdrowotna", a także celu priorytetu inwestycyjnego 9a. Realizacja projektu wpłynie na poprawę i zwiększenie ilości świadczonych usług oraz osób z nich korzystających w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej.

Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video