Drodzy mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.
Pod względem zachorowalności na cukrzycę zajmujemy czwarte miejsce w kraju, mamy też o sześć punktów wyższy, niż jest to dopuszczalne, podwyższony wskaźnik BMI.

UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A informuje, że realizuje Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania w wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2. Działania profilaktyczne finansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A wychodząc naprzeciw Państwa zapotrzebowaniu przeprowadzi  działania profilaktyczne, którymi zostaną objęci mieszkańcy województwa świętokrzyskiego w wieku 45-64 lata. Jest to grupa która jest najbardziej obciążona ryzykiem zachorowalności na cukrzycę typu 2.

• Ponad 240 000 osób będzie objętych profilaktyką. Zostaną przeprowadzone wywiady zdrowotne i zbadany wskaźnik BMI w celu określenia ryzyka zachorowalności na cukrzycę typu 2.
51 000 osobom, którym podczas wywiadu określi się ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 przeprowadzi się indywidualną edukację oraz badania stężenia glukozy we krwi.
• Ponad 24 000 osób będzie miało możliwość skorzystania z konsultacji dietetycznych w trakcie których zostanie przeprowadzone badanie masy i składu ciała na specjalnym analizatorze, w ramach tego zadania profilaktycznego uczestnicy będą mogli skorzystać również z konsultacji indywidualnych ze specjalistą aktywności fizycznej.
• W programie zaplanowano również warsztaty dietetyczne oraz zajęcia grupowe z aktywności fizycznej.

Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video